Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Mødereferat fra Rally d.12.04.18

Mødereferat 4 MNJ Rallysektion
---------------------------------------------------------------------------------------------
Torsdag d.12. April kl. 19.00 i klubhuset i Nysum 
 
Afbud fra: Thomas og John.
 
 
1   Fordeling af løbsledelser til                 JFM,            Yokohama       og        Herregårdsløb
Løbsleder          Bjarne Kim Henrik L.
Sekretariat / Beregning         Ole Malle Ole
Teknisk kontrol         Allan ? Allan ? os selv
Official chef  
Materialechef     Stefan ?
    Rutebog Steensballe           Steensballe                    Steensballe
Sikkerheds chef              Jørgen H. ?
 
 
2     Lør 28 april MNJ  åbent Hus i Nysum  Bane, Gokart og Rally, 
MNJ rally dag  for tidligere MNJ kører og officials + udstilling
Klubrally kursus  klubhus reserveret 10.00 – 15.00
Gennemgang organistion og opgaver
       Løbsleder: Kim
       Orientering om prøven: Ole, samtidig udleveres prøveskitsen og
       Endagslicensen udfyldes – medmindre de har armbånd på.
       Prøvechef: Henrik L. + 4 mand som officials.
DASU ansøgning er sendt og tilladelse er modtaget
Endags licens = Gratis køreture som co. driver
2 afd. MNJ Klubmesterskab Klubrally
Prøver 
Rally afslutning med grill ? Kim tager gas med, Henrik tager en grill med.
Kim sørger for 80 pølser + brød og andet tilbehør, herunder drikkevarer.
 
 
3   Klubrally kursus søndag d. 25. februar  
Opfølgning  info til deltager om næste arrangement  
(kan ikke læse mail alle adresser) Kim sender en SMS med henvisning til Hjemmeside og Facebook.
 
 
4  Lør  9. juni Hjælpe RAS DM 4  prøve  MNJ har sagt ja til at hjælpe med prøve
Der skal bruges 20 – 25 mand. Bjarne er prøvechef og tovholder.
 
 
5  Lør 30. juni Er blevet tællende til JFM Klubrally  start og mål Nysum
2 prøver i Nysum + 3-4 mere  køres 2 gange
Forslag: Arden, Hobro 3 forskellige steder og Høndrup.
3. afd. MNJ Klubmesterskab Klubrally
 
 
6   Lør 4 aug JFM holdmesterskab   (deltagere, officials, fest)
12 forskellige prøver  Hjælpe RAS med 1 Klubrally prøve, der skal bruges
    5 – 6 personer – heraf skal en være prøvechef.
 
7  Lør 15. sept. Yokohama Mesterskab Nysumbanen
Malle står for sekretariat tillægsregler og tidtagning og beregning, 
samt resultater og præmier.
Sikkerhedschef  emne Jørgen Heilskov
   Henrik og Kim havde møde med Malle i Kongens Bro og fik startnumre og kasketter mm. Med hjem. Der skal ikke være ambulance til stede.
 
8  MNJ hjemmeside rallysektion og MNJ facebook opdatering
 
 
9  Økonomi Rallysektion- budget     
Kim har afleveret Budget til for Rallysektion til Kirsten
 
 
10  Klubaften/infomøde i rallysektionen om 2018 aktiviteter og et lille officials kursus sammen.
Måske i uge 24
 
 
11   Flytning af materialecontainer  -    intet nyt    
 
 
12   Indkøb Vi skal muligvis have købt mere afspærrings bomme og skilte osv.
hvor kan vi evt. kan låne ? BS spørger Mariagerfjord Kommune.
 
 
13  evt.    IAB
 
 
 
 14   Næste møde      Tirsdag den 08. maj kl. 19.00 i stuehuset Nysum

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877