Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Mødereferat fra Rally d.12.02.19

Rallymøde 2.2019    Referat  tirsdag d. 12 Februar  kl. 19.00 i Nysum 
Indkaldte:  Henrik, BS, Ole, Thomas Ø. Kim, Johnni,  John, Thomas V., Kristian,

Fremmødte:  Henrik, BS, Ole, Thomas Ø. Kim,

Afbud:  Johnni,  John, Thomas V. Kristian,

 

Dagsorden

1. Klubrallykursus / åbenthus Ejner Hessel 17. februar 9.00 – 16.00

                      Lodsejertill.   Kristian  OK modt.

                      Politi till.     Kim  OK modt.

                      DASU           Kim OK modt.

                      Program/annonce Aars Avis:             Kristian og Kim               

                      Kl 9 C1/R1 licens kursus:                     Ole Stig + (ass. Henrik)  8 tilmeldte

                      Kl 9-10.30 Official kursus + praktik:  Kristian og Kim  ca. 20 tilmeldte    

                      Kl.11 Rutebogskursus praktik            Inger, Maike, Henrik.                          

                      Kl.11 Kørekursus/træning                  Niels og Kim

                      Kl.11 Teknik:                                          Niels og BS 

                      Kl.11 MRC sektion          kommer      Per

                      Kl.11 Gokart                                          ?  frist 6. febr  (Kan Ikke nå det)

                      Kl.11 Banesport                                    ?  frist 6. febr (Kan Ikke nå det)

 

2. MNJ Klubmester skab 2019   

                      Turneringsreglement                          Kim har lavet forslag reglement

                      Turneringsdage og områder ?           løbsdage vedtages, områder vedtages senere

                      Løbsledere/løbsledelse til klubrallykurser/KM  vedtages senere

 

3. JFM 4. maj         Rallycentrum / prøveområde ?    Johnni og Thomas vender tilbage med        ideer omkring Mou til 17. febr ved Ejner Hessel

                      Løbsleder: BS   Løbsledelse: Ole Stig Sekr.  Henrik L.J., Kristian, Preben ?

4.  Yokohama Mesterskab 15. juni Nysum             Søger hovedsponsor

                      Løbsleder Kim      Løbsledelse BS,  Henrik, Ole ? Preben ? 

                      Teknisk chef:     Allan Brøndum og Per

                      Sikkerhedschef: Ole Stig eller Jørgen Hejlskov

5.   Kurser    afvikles 17. febr.     Tilmeldinger og afvikling

                      Official kursus ca 20,  Klubrally kursus, C1/R1 kursus 8 tilmeldte

6.  Holdsport medlems kursus onsdag d. 13. febr.       Kim deltager

7.  MNJ Strategimøde fredag d. 8. marts: Kim + BS deltager

                        Rallysektionens strategi udsættes til næste møde

8.  Udvalgsarbejde / løbsledelser fordeling      løbsledelse ”føl” udvalgte spørges

9.  Ansøgning støtteforening:  Afspærringsmaterialer, Cargo trailer, reoler/hylder til              container beløb er søgt hos MNJ støtteforening.  Afventer svar

10.  Evt.       Henrik og Kim arbejder på skade ved Herregårdsløb

                      DASU kurser  Sikkerhedschef:    Ole Stig –  tilmeldes

11. Næste møde.    -           aftales ved kursus 17. febr.               kl. 19.00 i klubhuset Nysum

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877