Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Mødereferat fra Rally d.07.08.18

Rallymøde 10, tirsdag d. 7 august kl. 19.30 i Nysum 
Fremmødte: Thomas, Ole, Henrik, Bjarne, Johnni, Kim

Afbud:  Gert,  Preben

 

dagsorden

1.  Container 

                      Container er flyttet og blev fyldt med materialer igen

                      Der blev ryddet op udenfor

                      Bjarne tager combi camp med på værksted til gennemgang


2. Klubmester skab. 18 august   

Tilladelse fra Overgård gods er OK  9 – 15

Mødetid officials 8.30

Mødetid deltagere kl. 9.00

Prøvechef Kristian W. og Henrik L.

Officials:   Ole Stig, Thomas,

Spørges:  Gert, Mikael, Alice

Prøveskitser 2 x 3 prøver  Kim  + andre forslag

Materialer:     Kim og Henrik henter i trailer ugen op til

Polititilladelse  er OK

Kommune skal ikke spørges


3. Yokohama Mesterskab 15. September. 

                      2 prøveskitser  Preben tegner op

                      Teknisk kontrol:  Allan Brøndum + Per

                      Sikkerhedschef: Jørgen Hejlskov

Officials:      Kim laver officialsplan

                      Der skal samles officials - alle

                      Oversigtskort med indretning – Preben spørges

                      Møde banesport og kiosk udvalg evt. næste møde


4. Herregårdsløb

JFM Finale ?   kim har søgt DASU, men har fået svar at det passer ikke så godt med dato

Da 3. nov. Er efter Yokohama finalen

forslag prøver:  Nysum, Arden, Oplev Hill Climp, Hydrema, Hagensvej med nye veje

 

5.  Evt.

KM Fransgård Maskinfabrik + kursus 30. sept: Kim får lodsejertilladelse

Forslag højere startgebyr til JFM og Speed Nord

Regnskab på JFM ?

 

6. Næste møde. 
Tirsdag d. 28.08.18     kl. 19.00 i klubhuset Nysum

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877