Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Mødereferat Rally d. 30/8-22

Referat Rallyudvalgsmøde 30-08-2022

Fremmødte: Henrik, Kim, Martin, Niels, Preben, Bjarne

Afbud: Kristian, Thomas

                                         

MNJ klubrally

Klubløb d. 3/9 aflyst pga. manglende løbsområde.

 

Der arbejdes på at finde et løbsområde i Aars til internt klubløb inden Herregårdsløbet. Løbsdato lørdag d. 8/10.

 

Speed Nord Randers lørdag d. 15/10 er tællende til internt klubmesterskab.

 

Herregårdsløb 2022

Afholdes 29/10 med løbscentrum hos HEG i Aars. Afdeling af JFM.

 

Det planlægges med 5 prøver der køres 2 gange. Der skal findes 1-2 nye prøveområder grundet ny ambulancetjeneste på Industrivej. Det er en bruttoliste på 6 prøveområder, hvor der søges tilladelser.

 

Mulige prøvechefer er fundet og kontaktes hurtigst muligt.

 

Der planlægges med kiosksalg til frokost. Der laves ikke spisning efter løbet.

 

Økonomi og budget

Generelt

Gennemgang af økonomi efter DM-rally.

 

Ikke alle sponsorindtægter er ikke inkluderet i indtægter. Enkelte udgifter mangler, da der ikke er modtaget regning endnu. Der forventes et mindre overskud på løbet.

 

Material indkøb

Grundet særligt tilbud på brugte O45 bomme hos Saferoad vil udvalget indkøbe 20 stk. til i alt ca. 10.000 DKK. Der er i indeværende år (2022) allerede budgetteret med indkøb af flere grundet stadig større højere krav til afspærring. Preben tager kontakt og laver bestilling.

 

Lind puljen

Udvalget ønsker at lave en ansøgning til Lind puljen om tilskud til materialeindkøb i 2023.

 

DM Rally Evaluering

DM rally 2022 evalueret med henblik på om der skal ansøges om løbet i 2023.

 

Løbsansøgninger 2023

Åbne løb i 2023

 

·        DM Rallyshow 24/6/2023

·        Herregaardsløbet 28/10/2023

Derudover forventes Hillclimb i samarbejde med Historisk Motorsport.

Næste møde

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877