Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Møde mellem sektioner og bestyrelse 20 sept 2015

Møde mellem sektioner, bestyrelse og Aps. 20/9 2015

Næste år:

Der skal afvikles kartløb på den nye bane.

Klubrally skal have højere prioritet, om der skal afvikles DM Rally er endnu ikke fastlagt.

For banen skal der enten skæres ned på antallet af arrangementer, eller også skal der flere hjælpere til. Der mangler mange småting, blandt andet udfordringer omkring overfladevand. Starten er slidt op, så det er nødvendigt at lave ny start. Alternativt spor for RC ligger skidt for publikum, så der skal måske arbejdes på en anden løsning.

Renovering/udskiftning af maskinpark:

Maskinparken er ved at være slidt, så det skal prioriteres højere. Specielt traktorerne trænger til renovering eller udskiftning.

Husleje for bane osv:

Husleje for gokartbane kommer til at ligge på ca. 40000,- +moms, incl vand om året. Strøm afregnes efter måler.

Banen får besøg af Rebild kommunes miljøudvalg. Formålet er at undersøge forhold omkring vand, og afledning af overfladevand. Rørføring skal muligvis slutte helt nede i bækken.

Jord handel:

Ministerie for fødevarer og fiskeri. Projekt omkring åen, er skrinlagt. Ministeriet fastholder deres køb af jorden. De køber 12 Ha

17,15Ha skal sælges til Aps pr. 15/11 2015

Der er bestilt vand fra Ravnkilde vandværk, vi skal selv nedgrave slangen. Aps køber vand og el tilslutning. Der skal klarlægges hvor meget strøm der skal bruges på kartbanen.

Kontigent 2016:

DASU har fremsat forslag om at sætte prisen ned for dem der ikke skal have kørerlicens, og op for de aktive licenser. Ikke aktive sættes ned med ca. 150,-. Aktive licenser vil stige ca. 75,-

Hvordan kontigent til MNJ skal se ud, vil blive fastlagt i løbet af efteråret.

Officials/hjælpere:

Det bliver sværere og sværere at finde frivillige der vil hjælpe til, både med vedligehold og til arrangementer. Når sæsonen er slut, planlægges arbejdsdage om søndagen, så kartfolk også får mulighed for at komme og hjælpe til.

Aps efterlyser hjælp til at få kalket gavlene.

Rallysektionen ønsker at flytte deres container, og lave halvtag over pladsen foran containeren, så alle effekter kan stå i tørvejr.

Støtteforeningen appelerer til at sektionerne prøver at finde nye kræfter til støtteforeningen.

Kartbanen:

Der er flere interesserede der har meldt sig, omkring kartudlejning. Endelig beslutning tages først når der er asfalt på banen. Der skal snart sættes gang i at få tømt containere, så de kan sættes op på deres fremtidige plads. Arbejdet med at får udlagt sporet til banen skrider planmæssigt frem.

Der ligger en udfordring med tidtagningsudstyr, idet klubbens udstyr er blevet væk i Mou.

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877