Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i MSCNJ

Motorsports Center Nordjylland ApS

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Svenstrup den 6 september 2017

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

 

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling i Motorsports Center Nordjylland ApS tirsdag den 17 oktober kl. 1930 på adressen Nysumgårdvej 8 9610 Nørager.

Jfr. Vedtægterne skal indkaldelsen ske med mindst 4 ugers varsel. For god ordens skyld bedes indsigelser mod indkaldelsen meddelt undertegnede inden onsdag den 4 oktober 2017

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.       Valg af dirigent.

2.       Direktionens beretning om selskabets virke i det forløbne år.

3.       Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse. Samt årsberetning.

4.       Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. 

5.       Eventuelt forslag til direktionen eller anpartshavere.

6.       Valg af direktion.

7.       Valg af revisor.

8.       Eventuel

På Direktionens vegne.

Sonja Storgaard

 

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877