Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Indkaldelse til ordinær generalforsamling MSCNJ

Motorsports Center Nordjylland ApS

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Svenstrup den 28 september 2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

 

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling i Motorsports Center Nordjylland ApS tirsdag den 27 oktober kl. 1930 på adressen Nysumgårdvej 8 9610 Nørager.

Jfr. Vedtægterne skal indkaldelsen ske med mindst 4 ugers varsel. For god ordens skyld bedes indsigelser mod indkaldelsen meddelt undertegnede inden onsdag den 7 oktober 2020

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.       Valg af dirigent.

2.       Direktionens beretning om selskabets virke i det forløbne år.

3.       Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse. Samt årsberetning.

4.       Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. 

5.       Eventuelt forslag til direktionen eller anpartshavere.

6.       Valg af direktion. På valg er Hans Maansen (villig til genvalg)

7.       Valg af revisor.

8.       Eventuel

På Direktionens vegne.

Sonja Storgaard

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877