Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Generalforsamling i SMNJ & MNJ

Generalforsamling 21 januar 2017 i SMNJ & MNJ

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Lørdag den 21. januar 2017 Kl. 13.00 på gården i Nysum


Dagsorden Støtteforeningen:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Regnskabets fremlæggelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af 2 revisorer (et år ad gangen)
7. Eventuelt

Dagsorden Motorsport Nordjylland:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Valg af referent
3. Formandens + sektionsformændenes beretning
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand.
7. Valg af kasserer.
8. Valg af medlemmer til Rally sektionen.
9. Valg af medlemmer til Banesektionen.
10. Valg af medlemmer til Gokartsektionen.
11. Valg af formand for Rallysektionen.
12. Valg af formand for Banesektionen.
13. Valg af formand for Gokartsektionen.
14. Valg af revisor.
15. Eventuelt.
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877