Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Generalforsamling i MCNJ 23 okt 2018

Motorsports Center Nordjylland ApS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Svenstrup den 12 september 2018
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
 
Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling i Motorsports Center Nordjylland ApS tirsdag den 23 oktober kl. 19.00 på adressen Nysumgårdvej 8 9610 Nørager.
Jfr. Vedtægterne skal indkaldelsen ske med mindst 4 ugers varsel. For god ordens skyld bedes indsigelser mod indkaldelsen meddelt undertegnede inden tirsdag den 2. oktober 2018
Dagsorden ifølge vedtægterne:
  1.        Valg af dirigent.
  2.        Direktionens beretning om selskabets virke i det forløbne år.
  3.        Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse. Samt årsberetning.
  4.        Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. 
  5.        Eventuelt forslag til direktionen eller anpartshavere.
  6.        Valg af direktion.
  7.        Valg af revisor.
  8.        Eventuel
På Direktionens vegne.
Sonja Storgaard
 
 
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877