Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Generalforsamling 22 Januar

 

Generalforsamling 22 januar 2022 i  MNJ

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling                                                                                                         Offentliggjort 03-01-2022
Lørdag den 22. januar 2022 Kl. 13.00 på gården i Nysum

 

 

Dagsorden Motorsport Nordjylland:

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Valg af referent

3. Formandens + sektionsformændenes beretning

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

5. Behandling af indkomne forslag

Forslag 1

§8 stk a.

Det foreslås at Næstformanden/Sekretæren deles til 2 personer. Så klubben har både en næstformand og en sekretær

Forslag 2

§8 stk c

Alle der er valg til bestyrelsen er valgt for 2 år.

Næstformand og kassere vælges i lige år

Formand og sekretær vælges i ulige år

6. Valg af formand.

7. Valg af næstformand.

8. Valg af kasserer.

9. Valg af sekretær

10. Valg af medlemmer til Rally sektionen.

11. Valg af medlemmer til Banesektionen.

12. Valg af medlemmer til Gokartsektionen.

13Valg af medlemmer til MRC sektionen

14. Valg af formand for Rallysektionen.

15. Valg af formand for Banesektionen.

16. Valg af formand for Gokartsektionen.

17. Valg af formand for MRC sektionen

18. Valg af revisor.

19. Eventuelt.

 

 

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877