Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Generalforsamling 2021

Generalforsamling Motorsport Nordjylland 16. juni 2021 kl 19.00

 

Afholdes i hallen på Nysum Banen

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Valg af referent

3. Formandens + sektionsformændenes beretning (alle kan læses på klubbens hjemmeside efter d.13.06.21)

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af formand.

7. Valg af næstformand.

8. Valg af medlemmer til Rally sektionen.

9. Valg af medlemmer til Banesektionen.

10. Valg af medlemmer til Gokartsektionen.

11. Valg af medlemmer til MRC sektionen 

12. Valg af formand for Rallysektionen.

13. Valg af formand for Banesektionen.

14. Valg af formand for Gokartsektionen.

15. Valg af formand for MRC sektionen

16. Valg af revisorer.

17. Eventuelt.

BEMÆRK TILMELDING NØDENDIG I DISSE CORONA TIDER.

Tilmelding sendes til: fvk2402@gmail.com

Inden d.13.06.21 kl 23.00

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877