Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Dagsorden MCNJ Generalforsamling

Motorsports Center Nordjylland ApS

 

                                                                                                             Svenstrup den 1/10 2019

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

 

Hermed indkaldelse  til ordinær generalforsamling i Motorsports Center Nordjylland ApS

Tirsdag den 22. oktober kl. 1900 på adressen Nysumgårdvej 8 9610 Nørager.

Jfr. vedtægterne skal indkaldelsen ske med mindst 4 ugers varsel. For god ordens skyld bedes indsigelser mod indkaldelsen  meddelt til undertegnede inden mandag den 12/10 2019.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

1. Valg af dirigent.

2. Direktionens beretning om selskabets virke i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.

5. Eventuelt forslag fra direktionen eller anpartshavere.

6. Valg af direktion.

    På valg er Verner Andersen og Sonja Storgaard

    Verner ønsker ikke genvalg og derfor søger vi en ny kandidat.

7. Valg af revisor.

8. Eventuel

 

På Direktionens vegne

Sonja Storgaard

 

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877