Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat fra stormøde 1. feb

Aarestrup, den 5. februar 2017
 
Referat fra bestyrelses/stormøde i MNJ
Onsdag, den 1. februar 2017
 
  1. Orientering fra formanden
Fælles møde for alle udvalg, MNJ ApS, projektgruppen og støtteforeningen, traditionen tro.
Der er opsat røde skuffedarier i garderoben på gården med navn på – al post puttes deri.
Kirsten tømmer sin skuffe med jævne mellemrum - følgesedler med pris og kontonummer puttes i Kirstens skuffe.
OBS – vigtigt at oplyse Otto, hvis et medlem afgår ved døden – så vi ikke sender opkrævning ud.
Finn fortalte i sin beretning på generalforsamlingen, at der er brugt 46.000 på kurser – DASU vil vide mere om hvordan det kan blive til så meget.
Følg med i DASUs kursuskalender og send dem afsted, som SKAL afsted og ikke flere – det er dyre kurser.
  1. Økonomi – hver afdeling fremlægger budget for 2017
Banesektionen har lavet udkast til budget – gokartsektionen har sendt budget til Kirsten – øvrige afdelinger sender til Kirsten, så alle budgetter kan godkendes på næste bestyrelsesmøde.
  1. Bordet rundt – hvad vil vi i 2017?
Banesektionen – vil køre ræs, vedligeholde banen og etablere nyt alternativt spor, banen er lukket og aflåst tirsdag, onsdag og torsdag i uge 9 + 26, 27 og 28. september p.g.a. udlejning.
Løbskalender gøres færdig tirsdag i uge 6.
Der etableres publikumsadgang via gokartbanen i.f.m. NEZ/Nordic den 19. august 17 p.g.a. pladsmangel.
Rally – kører JFM/Sjællandsmesterskabet sammen med Herregårdsløbet den 11. november 2017 – snak om nye arrangementer i samarbejde med Speed Nordic.
Støtteforening – støtte og opbakning til alle arrangementer, glæder sig til at gokart kommer med – gennemgår priser, sortiment, indkøbsaftaler, behov for ”løft” i husene (indretning, maling og rengøring) – undersøger muligheder for signal til mobile-pay – sponserer mad og drikke til reception i.f.m. jubilæum
ApS – tilbyder huslejenedsættelse til MNJ og SMNJ p.g.a. underskud sidste år – MNJ (bane) 40.000 og SMNJ 30.000 i 2017 – regninger fra ApS sendes fremadrettet halvårligt i stedet for kvartalsvis – bog i ApS skuffe i skuffedariet skal bruges til at skrive forbrug af el hver måned – HUSK.
Gokart – planlægger at køre 3 klubløb og 1 Club Cart Nord løb, hvis banen bliver godkendt til løb – volden er etableret forbi begge huse inden 1. april 17 – Kristian Rytters tilladelse udløber 1. juni 17 – vil træne, hvis det er muligt den 19. august 17, ellers aflyses træningen – en del projekter skal færdiggøres inden 1. april 17, håber på frivillige og økonomi til færdiggørelsen.
Projektgruppen – mangler overblik over økonomi – der er lavet prioriteret ønskeliste/budget til færdiggørelse inden 1. april 17 – Nikolaj sender elektronisk til Dorte – projektgruppen deltager fremadrettet på bestyrelsesmøderne når der er behov.
Fremadrettet deltager 1 repræsentant fra hver sektion på bestyrelsesmøderne – formand eller suppleant for samme – sørg for at referater videresendes til alle i sektionerne.
  1. Nysum banens jubilæum
Kaj er godt i gang med planlægning af jubilæumsløb med aktive kørere fra dengang, banen blev indviet – Svend og Dorte er godt i gang med jubilæumsskrift – støtteforeningen er i gang med planlægning af mad og drikke til receptionen – banesektionen og støtteforeningen holder fælles møde, Kaj indkalder.
  1. Skal vi have et maskinudvalg?
Der er mange udgifter til vedligehold og drift af maskiner, ca. 350.000 årligt, heraf ca. halvdelen til diesel + 14.000 til drift af vaskeplads – det foreslås at nedsætte et udvalg bestående af 1 eller 2 repræsentanter fra hver sektion, som skal sikre overblik – koordinere indkøb og evt. brugerbetaling på vaskeplads.
  1. Skal vi have et økonomiudvalg?
Da punkt 5 og 6 hænger sammen, besluttes det at nedsætte et kombineret maskin- og økonomiudvalg bestående af:
Kirsten Sørensen, Asbjørn Schrum, Finn Knudsen, Martin Schrum, Dennis Munch og Ib.
Det besluttes, at den årlige forsikringssum på 45.000 (maskiner o.s.v.) tages ud af driftsbudgettet og i stedet betales i fællesskab af medlemskontingenterne.
 
  1. Evt.
Depot rally – Kaj har skaffet galvaniserede bjælker og DS har sponseret plader, så der er materialer til depot – rallysektionen skal selv stå for arbejdet.
VW – har stadig ikke betalt 10.000 for leje af bane???
Åbent hus den 13. maj 2017 – mulighed for at prøve begge baner – kør selv 200, passager gratis – gokart 100 – HUSK begge baner på plakat, Kaj sender til Nikolaj for godkendelse.
Beredskabscenter Nordjylland – har købt 2 stk. bandereklamer (1 til hver bane) – kommer uden beregning den 10. juni 2017 – vil gerne afprøve nyt klippeværktøj, Jan har en bil, de må få.
Forslag om at holde Sct. Hans sammen forud for løb den 24 og 25. juni 2017 – fuld opbakning – støtteforeningen holder åbent i boderne.
Vi skal blive bedre til at tjene penge – evt. sælge entre + mad, som betales på nettet.
Asbjørn har fået tilbud på solfangere, dansk model som opvarmer 25 m2 til 1.866 stk. (ved 3 stk.) og 1.700 stk. (ved 5 stk.) – banesektionen bestiller 3 stk. og gokart bestiller ligeledes 3 stk.
 
Næste møde – onsdag den 1. marts 2017 kl. 19.00
 
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877