Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 9. nov. 2016

Bestyrelsesmøde 9/11 2016
 
Der har været generalforsamling i anpartsselskabet, loftet er ryddet og Tage er indtrådt i bestyrelsen af APS Finn har været til møde med RC og CK kørerforeningerne, der er mange nye forslag, så det bliver spændende at se hvad det ender med.
Budget er rundsendt. Maskiner hører i dag under banen, og fremadrettet skal der findes en løsning så drift af maskiner ikke kun belaster banens budget. Der arbejdes videre med en fordelingsnøgle for udgifterne.  Kontingent for 2017 bliver 950,- for aktive, 500,- for ungdom, 250,- for passive og 100,- for husstandsmedlemmer.  Træningsgebyr for passive medlemmer hæves til det samme som andre udefrakommende kørere. Kun kørere med MNJ som stamklub, betaler stadig nedsat træningsgebyr. Baneleje for gokart forbliver 1700,- som i 2016. Baneleje for 1 dag, vil koste 300,-
Hjemmeside
Generalforsamlingen bliver afholdt d. 21/1 2017. Bestyrelsen og sektionerne holder møde kl 10, og generalforsamlingen starter kl 13.00.
Finn og Kaj deltager i repræsentantskabs mødet.
Banens jubilæum næste år 10/6 skal bla. markeres med et FR løb for deltagere fra 1987. Der skal udarbejdes et jubilæumsskrift.
Henrik: vil svare på en henvendelse fra en kører. Der arbejdes på at arrangere den officielle åbning af gokartbanen.
Rallysektionen er i fuld gang med det sidste til Herregårdsløbet. 2017 er ikke på tegnebrættet endnu.
Støtteforeningen har holdt afslutning for alle der har hjulpet gennem sæsonen. Der arbejdes på at styrke samarbejdet med kartsektionen. Medlemmer fra kartsektionen ønskes.  Bankospil bliver afholdt 3/12 på gården.
Kaj: Der er kalendermøde, og Finn og Steen Kudahl deltager. 19-20/8 NEZ og Nordic i Rallycross. MNJ kan tilbyde at afholde afslutningsløb for RC+CK. En repræsentant fra FIA kommer og vejleder i hvad der skal til for at løfte banen til FIA godkendelse. En ny RC klasse er måske på vej… Vi er blevet tilbudt en ekstra traktor med fejekost til en god pris.
Gokartbanen:
Der er sat folk på mange af opgaverne, men der mangler folk til at lave inderkredsen.  Opbygning af klubhus starter op på lørdag. Der mangler stadig afklaring omkring indvendig beklædning.
Det kniber med folk der vil deltage i arbejdsopgaverne.
Der arbejdes i øjeblikket med at finde midler til fase 2.
Vi er blevet tilbudt en mængde byggepladshegn. 
Næste møde: 21/1 kl 10.00
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877