Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Adgangskontrol

 
ADGANGSKONTROL TIL NEZ LØB D: 13 – 14 AUG. 2016
 
Officielt åbner porten kl. 1500 d. 12 aug. Hvis du kommer før vil du få anvist plads i depot i det omfang der er personale tilstede. Arealet ved Gården er åbnet fra onsdag så du vil altid kunne komme fra vejen.
 
Der er personale på banen hver dag fra tirsdag.
 
Der udleveres kuvert med armbånd, P mærkat til teambil og P mærkat til privatbil. Alle skal have armbånd på under hele arrangementet.
Der er kun plads til teambil i depot. Arealet bag billetsalg reserveres til biler med P mærkat.
 
Der henstilles til at du medvirker til at depotet udnyttes optimalt for at der bliver plads til alle.
 
Der er affaldscontainer til affald. Olie, filtre m.v. afleveres i Miljødepot. Der er skovl og spande til olieforurenet jord i depothuset.
 
Yderligere informationer fås ved henvendelse til depotpersonale. Alle opfordres til at medvirke til at holde ro og orden i depotet. Depotet vil være aflåst i tidsrummet KL 2200 – næste dag KL 0700. I absolutte nødstilfælde kontaktes Kaj på +45 40804812.
Vi glæder os til at byde jer velkommen til Nysumbanen 2016. Motorsport  Nordjylland.
 
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877