Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Sektionsmøde d. 25/2

Referat af møde i gokartsektionen d. 25. febr. 2020 kl. 18:00

GokartWorld, Svenstrup

 

Tilstede: Jan W, Ove E, Henrik N, Bruno A, Jens Karsø, Martin S, Kurt G, Hans Christian P, Allan M, Asbjørn S

Afbud: Ingen

Referat:

1. Sektionen konstituerede sig med Ove Eriksen som næstformand.

2. Følgende opgaver blev uddelegeret:

                  Træningsleder, afvikling af løb:                                         Bruno Andersen

                  Vedligehold af bane, omgivelser, bygninger:                       Kurt Gundersen og Jens Karsø

                  Info og markedsføring på Hjemmeside og Facebook:           Allan Maansen og Martin Schrum

                  Referater af møder:                                                         Asbjørn Schrum

 

3. Udlejning af Containere blev drøftet. Pris blev aftalt til 6000 pr. år (8 mdr.) når containere og areal er         færdigetableret. For år 2020 er lejen kr. 2000 indtil 15/11.

4. Miljøgodkendelsens (den nye) færdigbehandling blev drøftet. Den forventes klar i løbet af få uger – men vi vil have den på skrift, før vi forholder os til den.

5. Pit/paddock-områdets klargøring til asfaltering blev gennemgået.  De store regnvandsmængder siden august s.å. betyder, at arbejdet hermed er meget forsinket. P.t. må konstateres, at standerhejsning (og dermed træningsstart) må udsættes til 4. april.

Kart Cup Nord løbet, som er planlagt til den 11. april, forsøges ændret til juni måned. Endelig beslutning afklares i den kommende uge.

6. Ungdomstræning igangsættes i foråret 2020. Jan W er tovholder.

7. ”Bring a Buddy” – ”Tag en ven med til karting” vil forsøges afholdt en fast dag hver måned. Info herom vil meddeles medlemmerne i nær fremtid. Jan W er tovholder.

8. Dasu forespørger os om vi vil afholde et DM arrangement i 2021. Sektionen er åben herfor.

9. Banegodkendelse er under udarbejdelse. Jan W er tovholder.

10. Næste møde aftalt til 24. marts 2020 kl. 19.00.

 

Herefter uddeling af klubmesterskabspokaler for 2019. Ca. 35 medlemmer var tilstede.

Herefter info fra formanden om tiltag mv. – med en livlig og konstruktiv debat blandt medlemmerne.

 

 

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877